Akademia Ratownika

Akademia Ratownika

W okresie od września 2012 r. do stycznia 2014 r. w ramach projektu "Akademia Ratownika - szkolenie kwalifikacyjne z ratownictwa medycznego" zrealizowaliśmy kurs doskonalący (120 pkt.) i szkolenia specjalistyczne (84 pkt.) dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego.

Projekt obejmował następujące kursy:

  1. Farmakoterapia  w stanach zagrożenia życia i toksykologia w medycynie ratunkowej
  2. EKG i elektroterapia dla ratowników
  3. Postępowanie w urazach przedszpitalnych
  4. Zagrożenia środowiskowe
  5. Współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
  6. Kurs doskonalący z seminarium z zakresu dydaktyki w ratownictwie.

W projekcie brało udział ponad 70 ratowników medycznych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Realizatorem projektu była Grupa Doradcza PRIMUS s.c. z Olsztyna.

Nr projektu POKL.08.01.01-28-033/12 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

AKTUALNOŚCI

ARCHIWUM

Informacja! Wszystkie treści zawarte na stronie mają tylko i wyłączne charakter informacyjny. W rozumieniu prawa nie stanowią oferty handlowej.
Uwaga! CSR DAN – MED zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby potwierdzeń.