Oferta

Szanowni Panśtwo!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dydaktyczną.

Spełniamy wszystkie wymagania do prowadzenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408).

Autorski program kursu opracowany przez kadrę CSR DAN-MED został zatwierdzony Decyzją nr 4/09 przez Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego działające z ramienia Wojewody. 

Nasza placówka została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.28/00057/2009 z dniem 23.07.2009 r. Podstawą prawną dokonania wpisu jest art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszej oferty oraz form współpracy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

Informacja! Wszystkie treści zawarte na stronie mają tylko i wyłączne charakter informacyjny. W rozumieniu prawa nie stanowią oferty handlowej.
Uwaga! CSR DAN – MED zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby potwierdzeń.