Pracownicy Służby Zdrowia

Szkolenia adresowane są do lekarzy wszystkich specjalizacji, pielęgniarek, ratowników medycznych, techników medycznych, fizjoterapeutów, sanitariuszy i kierowców karetek. Proponowane szkolenia odwołują się do posiadanej przez Państwa wiedzy. Głównym celem jest aktualizacja oraz pogłębienie wiadomości i umiejętności decydujących o szansach przeżycia osób w nagłym stanie zagrożenia zdrowia i życia. W oparciu o symulacje realnych sytuacji kładziemy nacisk na zajęcia praktyczne. Ćwiczenia uwzględniają zarówno postępowanie pojedynczej osoby, jak i działanie zespołowe. 
Warsztaty koncentrują się na przyswojeniu procedur oraz wykorzystaniu sprzętu, a przede wszystkim na aktualizacji procedur postępowania w oparciu o standardy Europejskiej Rady Resuscytacji 2010.

Dla szpitali proponujemy również szkolenie z procedur (algorytmów postępowania), które mają powiązanie z tematyką ratownictwa i stanowią cenną wartość przy akredytacji lub certyfikacji Państwa placówki, np.: postępowanie w przypadku specyficznych grup pacjentów, współpraca Izby Przyjęć ze służbami ratowniczymi, postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych, ratowanie pacjenta wyziębionego, postępowanie we wstrząsie anafilaktycznym, postępowanie w przypadku udaru mózgu. Szkolenie prowadzimy u Państwa w grupach 8 – 10 osobowych, co nie powoduje dezorganizacji pracy szpitala, a jednocześnie zwiększa zaangażowanie uczestników w ćwiczeniach.


Celem uzgodnienia szczegółowych warunków prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Informacja! Wszystkie treści zawarte na stronie mają tylko i wyłączne charakter informacyjny. W rozumieniu prawa nie stanowią oferty handlowej.
Uwaga! CSR DAN – MED zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby potwierdzeń.