Ratownicy Medyczni

Drodzy Ratownicy, jak wiemy obowiązuje Was okres edukacyjny, który rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Obowiązek podwyższania kwalifikacji nakłada ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).
W ciągu 5 lat należy odbyć co najmniej jeden kurs doskonalący za 120 punktów. Pozostałe 80 punktów można zdobywać w formie kursów specjalistycznych, warsztatów, seminariów, samokształcenia lub poprzez odbycie po raz drugi kursu doskonalącego.

Kursy, seminaria, warsztaty prowadzone przez Centrum Szkoleń Ratowniczych DAN – MED w Giżycku są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i zatwierdzone przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ratownictwa medycznego dla województwa warmińsko – mazurskiego.

Do prowadzenia kursu doskonalącego mamy akceptację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Po odbyciu wybranej formy szkolenia dokonujemy wpisu do kart doskonalenia zawodowego. Korzystając z naszej oferty można uzyskać ponad 200 pkt. edukacyjnych.

W programach wszystkich form doskonalenia uwzględnione są najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2010. Nasi instruktorzy odbyli w tym zakresie odpowiednie szkolenia.

Oferta CSR DAN – MED zawiera jedenaście szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Informacja! Wszystkie treści zawarte na stronie mają tylko i wyłączne charakter informacyjny. W rozumieniu prawa nie stanowią oferty handlowej.
Uwaga! CSR DAN – MED zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby potwierdzeń.