EKG i elektroterapia dla ratowników

Cel warsztatów: 

Przygotowanie ratownika medycznego i pielęgniarki do samodzielnego interpretowania elektrokardiogramu. Odczytywanie EKG jest kluczowym elementem pracy w zespołach ratownictwa medycznego. Szkolenie ma również za zadanie zwrócić uwagę na cechy elektrokardiograficzne w określonych stanach zagrożenia życia. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych uczestnik otrzymuje za udział w warsztatach 16 punktów edukacyjnych.
Szkolenie poprowadzą: doświadczony lekarz w elektrokardiografii i ratownik medyczny.

Cel kształcenia: 

Pogłębienie i aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu rozpoznawania i postępowania w zaburzeniach rytmu serca. Uczestnicy otrzymają odpowiedzi na pytania m.in.: jak szybko i wnikliwie czytać zapis EKG, określać rytmy serca, rytm z rozrusznika, oceniać odcinek ST i zaburzenia przewodnictwa, rozpoznawać patologiczne załamki Q, kardiomiopatie, przerosty jam serca, odchylenia osi elektrycznej, bloki, rozkojarzenia, tamponadę.

Program obejmuje m.in.:

1. Anatomia i fizjologia układu krążenia. Układ bodźcoprzewodzący serca. 
2. Podstawy elektrokardiografii. 
3. Prawidłowy elektrokardiogram. 
4. Nieprawidłowości poszczególnych składowych zapisu EKG. 
5. Ostry zespół wieńcowy. 
6. Zaburzenia rytmu serca. 
7. Postępowanie w zaburzeniach rytmu serca.
8. Studium przypadku. Analiza zapisów EKG.
Szczegółowy program uczestnicy otrzymają na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

Czas trwania warsztatów: 16 godzin – 6 godzin wykładów, 10 godzin ćwiczeń i studium indywidualnego przypadku. Zajęcia praktyczne prowadzone w grupie 6 – 8 osobowej na jednego instruktora.

Uczestnikom kursu zapewniamy: materiały szkoleniowe, catering podczas przerw, certyfikat uczestnictwa.

Zapisy: Proszę pobrać, wypełnić i odesłać mailem formularz zgłoszenia.
Wpłaty: Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, najpóźniej 7 dni przed szkoleniem.

Informacja! Wszystkie treści zawarte na stronie mają tylko i wyłączne charakter informacyjny. W rozumieniu prawa nie stanowią oferty handlowej.
Uwaga! CSR DAN – MED zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby potwierdzeń.