Kurs doskonalący

Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ma na celu  pogłębienie  i aktualizację  wiedzy oraz umiejętności z zakresu  medycyny ratunkowej oraz organizacji systemu  ratownictwa medycznego  niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego.

Kurs posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Czas trwania kursu: 48 godz. według programu obowiązującego od 2011 roku

Koszt: 700 zł. (w tym catering kawowy)


Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat lub zaświadczenie o uczestnictwie.

Za ukończenie kursu przyznawane jest 120 punktów edukacyjnych oraz wpis do książeczki doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.


Warunki uczestnictwa

Do kształcenia  w ramach kursu doskonalącego może przystąpić uczestnik - ratownik medyczny, który złożył w wyznaczonym terminie:

1)   wypełniony formularz zgłoszenia  – załącznik do pobrania

2)   kserokopię dyplomu potwierdzające kwalifikacje

3)   kserokopię dowodu wpłaty

Uczestnik kursu o zakwalifikowaniu na kurs zostanie poinformowany pisemnie lub drogą mailową.

 

Termin

Miejscowość

Nr kursu

Wolne miejsca

 

I zjazd: 3-4.09.2016

II zjazd: 17-18.09.2016

III zjazd: 1-2.10.2016

 

Bartoszyce 5-R-160-2016 zakończony

 

I zjazd: 8-9.10.2016

II zjazd: 22-23.10.2016

III zjazd: 5-6.11.2016

 

Bartoszyce 5-R-161-2016 2

                  

 

 

Informacja! Wszystkie treści zawarte na stronie mają tylko i wyłączne charakter informacyjny. W rozumieniu prawa nie stanowią oferty handlowej.
Uwaga! CSR DAN – MED zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby potwierdzeń.