Postępowanie personelu medycznego w stanach zagrożenia życia

Cele:

Szkolenie personelu medycznego w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego. Podstawowe czynności resuscytacyjne, przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, defibrylacja. Standaryzacja istniejących procedur postępowania w przypadku zatrzymania krążenia. Szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego.

Kurs jest kierowany do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, techników medycznych, fizjoterapeutów, sanitariuszy i kierowców karetek, mających na co dzień do czynienia z osobami, u których istnieje ryzyko wystąpienia zatrzymania krążenia (szpital, pogotowie ratunkowe, przychodnie).

Program:

Szkolenie trwa 1 dzień (6 godz.), obejmuje wykłady i ćwiczenia w formie symulacji na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (wkłucia dożylne, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). 
Zajęcia prowadzone w grupach do sześciu osób.
Minimalna liczba uczestników – 6 osób.
Maksymalna liczba uczestników – 12 osób.

Ocena: W czasie zajęć podlegają ocenie umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, znajomości algorytmów postępowania.
Ratownicy medyczni otrzymują 6 pkt edukacyjnych.


Zapisy: Proszę pobrać, wypełnić i odesłać mailem formularz zgłoszenia.
Wpłaty: Wpłaty proszę dokonywać po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Informacja! Wszystkie treści zawarte na stronie mają tylko i wyłączne charakter informacyjny. W rozumieniu prawa nie stanowią oferty handlowej.
Uwaga! CSR DAN – MED zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby potwierdzeń.