Postępowanie w urazach w opiece przedszpitalnej

Cel kształcenia

Przygotowanie ratowników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w stanach urazowych na miejscu zdarzenia i w czasie transportu. Umiejętność prawidłowej oceny sytuacji, stanu poszkodowanego urazowego, organizacji działań medycznych na miejscu zdarzenia oraz podczas transportu.
Czas trwania – 8 godzin.

W trakcie realizacji programu seminarium zostanie zastosowane ocenianie bieżące (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego). Formy zaliczenia: aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie ćwiczeń zaplanowanych w programie nauczania w warunkach symulowanych.

Program nauczania:

Część teoretyczna 4 godz.

 • Wprowadzenie do tematu
 • Ocena miejsca zdarzenia
 • Ocena stanu poszkodowanego i szybkie badanie urazowe
 • Tlenoterapia i zabezpieczenie dróg oddechowych
 • Sprzęt wykorzystywany do zabezpieczenia poszkodowanego po urazie
 • Postępowanie w urazach:
 • czaszkowo – mózgowych
 • kręgosłupa
 • klatki piersiowej
 • brzucha
 • miednicy
 • kończyn
 • Postępowanie w oparzeniach
 • Wstrząs
 • Resuscytacja płynowa
 • Resuscytacja poszkodowanego urazowego

Część praktyczna 4 godz.

 • Wprowadzenie do ćwiczeń
 • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu w zakresie:
 • zabezpieczenia miejsca wypadku
 • oceny poszkodowanego
 • szybkiego badania urazowego
 • zabezpieczenia dróg oddechowych i tlenoterapii
 • postępowania w urazach
 • postępowania w oparzeniach
 • postępowania we wstrząsie
 • resuscytacji poszkodowanego po urazie
 • Działania medyczne w sytuacjach pozorowanych
 • Omówienie i podsumowanie ćwiczeń

Program seminarium zatwierdzony przez Warmińsko – Mazurskiego Konsultanta ds. Medycyny Ratunkowej na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).

Zgłoszenieformularz

 

Informacja! Wszystkie treści zawarte na stronie mają tylko i wyłączne charakter informacyjny. W rozumieniu prawa nie stanowią oferty handlowej.
Uwaga! CSR DAN – MED zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby potwierdzeń.