Psychologia w akcji ratunkowej

Cele

Psychologia stosowana w prowadzeniu akcji ratowniczych jest dziedziną wywodzącą się z praktyki zarządzania oraz interwencji kryzysowej. Obejmuje problemy związane z reagowaniem na doświadczenia traumatyczne własne oraz innych osób, umiejętność kierowania stresem podczas akcji ratowniczej i komunikowanie się z osobami poszkodowanymi oraz  zespołem ratowniczym. 

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z powyższymi problemami oraz przekazanie praktycznych wskazówek do zachowania się w akcji ratowniczej. Przeznaczone jest dla osób pasjonujących się ratownictwem i niezwiązanych z medycyną, a także dla ratowników medycznych, lekarzy, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych problemami psychologii ratownictwa i katastrof.

Ratownicy medyczni otrzymują 7 punktów edukacyjnych.

Program

Warsztaty trwają jeden dzień – 7 godzin; obejmuje zajęcia teoretyczne  – 3 godziny i zajęcia warsztatowe – 4 godziny

Minimalna liczba uczestników – 6 osób.
Maksymalna liczba uczestników – 8 osób.

Program
1. Charakterystyka doświadczenia traumatycznego:

 • Wypadki, katastrofy komunikacyjne
 • Traumy kryminalne (zabójstwo, zgwałcenie, napad rabunkowy)
 • Traumy związane ze zdarzeniami masowymi (pożary, katastrofy budowlane, zamachy terrorystyczne)

2. Konsekwencje doświadczeń traumatycznych:

 • Normalna reakcja stresowaPsychologia
 • Ostra reakcja stresowa
 • Zaburzenie po stresie traumatycznym (PTSD)

3. Elementy zarządzania stresem

4. Kontakt z osobami w sytuacji trudnej, podstawowe zasady interwencji kryzysowej:

 • Kluczowe zasady komunikowania się
 • Radzenie sobie z szokiem, agresją, dezorganizacją
 • Elementy negocjacji z poszkodowanymi
 • Interwencja kryzysowa wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Dostarczenie wsparcia psychologicznego
 • Przekazywanie informacji o śmierci

5. Psychologiczne bezpieczeństwo ratownika:

 • Diagnoza własnego poziomu stresu (strategie oraz style radzenia sobie)
 • Uświadomienie znaczenia konstruktywnych strategii redukcji stresu
 • Wpływ traumy na psychikę
 • Możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego
 • Odreagowanie po szczególnie obciążających wydarzeniach (rola debriefingu)


Zapisy: Proszę pobrać, wypełnić i odesłać mailem formularz zgłoszenia co najmniej 2 tygodnie przed kursem. 
Wpłaty:
 Wpłaty proszę dokonywać po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Informacja! Wszystkie treści zawarte na stronie mają tylko i wyłączne charakter informacyjny. W rozumieniu prawa nie stanowią oferty handlowej.
Uwaga! CSR DAN – MED zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby potwierdzeń.