Psychologia w wydarzeniach traumatycznych

Wydarzenia traumatyczne i ich konsekwencje oraz zasady udzielania pierwszej pomocy psychologicznej

Cel

Przybliżenie współczesnej wiedzy na temat kryzysu i traumy oraz konsekwencji wydarzeń traumatycznych indywidualnych i grupowych oraz zasad pierwszej pomocy psychologicznej. Wyposażenie w umiejętności rozpoznawania i oceny stanu psychicznego i podstawowych potrzeb ofiar wydarzeń traumatycznych oraz podejmowanie właściwej interwencji.

 

Czas trwania:  2 dni - 16 godzin dydaktycznych

Liczba uczestników:  min. 10 osób, max. 18 osób

Tematyka zajęć:

  • Wydarzenia traumatyczne i ich podział ze względu na rodzaj i zasięg: (indywidualne,  masowe, katastrofy)
  • Indywidualny wymiar traumy:
  • Konsekwencje  psychologiczne i psychopatologiczne  doświadczania wydarzeń traumatycznych – myślenie, emocje i zachowanie w trakcie wydarzenia traumatycznego reakcje bezpośrednie, odległe skutki  (ostre zaburzenia stresowe, zespół stresu pourazowego)
  • Problemy związane z oceną  objawów potraumatycznych:  adaptacyjna funkcja objawów,  normatywność vs. patologia psychiczna
  • Trauma jako wydarzenie masowe, czyli społeczny i grupowy  wymiar traumy
  • Reakcje tłumu, grupy,  tzw. myślenie grupowe
  • Zasady rządzące wsparciem w czasie i po wydarzeniu traumatycznym
  • Cele, zasady,  sposoby  i organizacja pierwszej pomocy psychologicznej, 
  • Kwestie szczegółowe: utraty i śmierć jako szczególny rodzaj doświadczenia traumatycznego, zasady postępowania według schematu pierwszej pomocy psychologicznej
  • Obciążenia psychiczne w pracy z ofiarami wydarzeń  traumatycznych w służbach ratowniczych: wypalenie zawodowe, zespół tzw. zmęczenia współczuciem oraz sposoby przeciwdziałania i  sposoby radzenia sobie z tego rodzaju  konsekwencjami 

Program warsztatów jest zgodny z § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775). Został zatwierdzony przez Warmińsko – Mazurskiego Konsultanta ds. Medycyny Ratunkowej.

Uczestnikom kursu zapewniamy: materiały szkoleniowe, catering podczas przerw,  certyfikat uczestnictwa.

Zgłoszenieformularz

Informacja! Wszystkie treści zawarte na stronie mają tylko i wyłączne charakter informacyjny. W rozumieniu prawa nie stanowią oferty handlowej.
Uwaga! CSR DAN – MED zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby potwierdzeń.