Sytuacje szczególne w resuscytacji

Cel kształcenia

W trakcie realizacji programu seminarium zostanie zastosowane ocenianie bieżące (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego). Formy zaliczenia: aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie ćwiczeń zaplanowanych w programie nauczania w warunkach symulowanych. 
Czas trwania – 6 godzin.

Program nauczania

Część teoretyczna 3 godz.

 • Wprowadzenie do tematu
 • Ocena miejsca zdarzenia
 • Ocena stanu poszkodowanego
 • Metody zabezpieczenia dróg oddechowych
 • Sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych 
 • Resuscytacja w sytuacjach szczególnych
 • zatrucia
 • tonięcie
 • hipotermia
 • hipertermia
 • zaburzenia wodno - elektrolitowe
 • astma
 • anafilaksja
 • uraz
 • ciąża
 • porażenie prądem

Część praktyczna 3 godz.  zajęcia prowadzone w sali do zajęć praktycznych: omówienie ćwiczeń, symulacje, podsumowanie

 • Wprowadzenie do ćwiczeń
 • Działania medyczne w sytuacjach pozorowanych z wykorzystaniem sprzętu w zakresie resuscytacji w sytuacjach szczególnych
 • Omówienie i podsumowanie ćwiczeń

 Program seminarium zatwierdzony przez Warmińsko – Mazurskiego Konsultanta ds. Medycyny Ratunkowej na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).

Zgłoszenieformularz

Informacja! Wszystkie treści zawarte na stronie mają tylko i wyłączne charakter informacyjny. W rozumieniu prawa nie stanowią oferty handlowej.
Uwaga! CSR DAN – MED zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby potwierdzeń.