Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych

Adresaci:

Szkolenie skierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek pracujących w miejscach o wzmożonym nadzorze medycznym (OIOM, OIT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe). Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne. Ratownicy medyczni otrzymują 16 pkt edukacyjnych.

Program:

Szkolenie trwa 2 dni (16 godz.), obejmuje wykłady, pokazy i stacje ćwiczeniowe. Kandydaci powinni wykazać się znajomością i kompetencją w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych. 
Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe. Zajęcia prowadzone w małych grupach – do 6 osób na 1 instruktora. Scenariusze symulacji na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji, wkłuć doszpikowych).

Liczba uczestników: 10 - 12 osób.

Wykłady: Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne według aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2015. Przyczyny i prewencja zatrzymania krążenia. Ostre zespoły wieńcowe. Uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS. Opieka poresuscytacyjna. 

Ćwiczenia: Zaopatrzenie dróg oddechowych. Monitoring, rozpoznawanie zaburzeń rytmu, dwunastoodprowadzeniowe EKG. Defibrylacja. Równowaga kwasowo-zasadowa. NZK - scenariusze ćwiczeniowe. NZK w sytuacjach szczególnych (podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hipowolemia). 

Ocena: W czasie zajęć podlegają ocenie umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomości algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia. 
Szkolenie kończy się  testem wyboru w zakresie treści realizowanych podczas zajęć. 
Pozytywny wynik ze sprawdzianu teoretycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu. 

 

Uczestnikom kursu zapewniamy: materiały szkoleniowe, catering podczas przerw, certyfikat uczestnictwa.

Zapisy: Proszę pobrać, wypełnić i odesłać mailem formularz zgłoszenia.
Wpłaty: Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, najpóźniej 7 dni przed szkoleniem.

Informacja! Wszystkie treści zawarte na stronie mają tylko i wyłączne charakter informacyjny. W rozumieniu prawa nie stanowią oferty handlowej.
Uwaga! CSR DAN – MED zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby potwierdzeń.