Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do personelu medycznego - lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni - pracującego z pacjentami pediatrycznymi.
Szkolenie w zakresie wczesnego rozpoznawania dziecka w stanie niewydolności oddechowo-krążeniowej. Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u dzieci.  

Kandydaci powinni posiadać doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Ratownicy medyczni otrzymują 16 pkt edukacyjnych.

Program:

Szkolenie trwa 2 dni (16 godz.), obejmuje wykłady i sytuacje pozorowane. 
Kandydaci powinni wykazać się znajomością i kompetencją w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych. 
Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne. Zajęcia prowadzone przez 2 instruktorów, w grupach do sześciu osób. Scenariusze symulacji na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji, wkłuć doszpikowych).

Liczba uczestników: min. 8 - max. 12 osób.

Wykłady: Resuscytacja noworodka. Rozpoznanie dziecka poważnie chorego. Wprowadzenie do zaopatrywania dróg oddechowych. Zaburzenie rytmu serca. Opieka poresuscytacyjna. 

Ćwiczenia: Podstawowe czynności resuscytacyjne. Algorytm postępowania w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych. Udrażnianie dróg oddechowych. Stabilizacja kręgosłupa szyjnego - unieruchomienie. Dostęp donaczyniowy. Płynoterapia, leki. Bezpieczna defibrylacja. Zaburzenia rytmu serca. Symulowane scenariusze, umiejętność oceny krytycznie chorego dziecka i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych. 

Ocena: W czasie zajęć podlegają ocenie umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych. 
Szkolenie kończy się  testem w zakresie treści realizowanych podczas zajęć. 

 

Uczestnikom kursu zapewniamy:  materiały szkoleniowe, catering podczas przerw,  certyfikat uczestnictwa.

Zapisy: Proszę pobrać, wypełnić i odesłać mailem formularz zgłoszenia .
Wpłaty: Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, najpóźniej 7 dni przed szkoleniem.

Informacja! Wszystkie treści zawarte na stronie mają tylko i wyłączne charakter informacyjny. W rozumieniu prawa nie stanowią oferty handlowej.
Uwaga! CSR DAN – MED zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby potwierdzeń.